Giải mã Nostradamus Enigma (P.2) – Song Tử và Cự Giải

Khách quen

  

Tiếp tục series giải mã Nostradamus Enigma. Lần này sẽ là sự xuất hiện của những địa điểm không xuất hiện nhiều trong database.

GEMINI – SONG TỬ

CÂU ĐỐ THỨ 1

At the edge of the capital

In the shadow of the wall

The swamp of sorrows

Burns the outcast’s fire

Tạm dịch:

Nơi ven đô

Khuất trong bóng tường

Bùn lầy buồn

Kẻ ngoại tộc đốt lửa.

Không có nhiều manh mối về địa điểm được nhắc tới trong đây, bởi đây là đoạn thơ miêu tả quang cảnh. Tuy vậy, bạn không cần chạy mấy nghìn mét vòng quanh Paris đâu. Vì nơi bạn nhận câu đố đầu tiên là ở Saint Marcel, một vùng ngoại ô bẩn thỉu và nhiều sình lầy. Bên cạnh đó còn khá nhiều NPC ăn mặc rách rưới, đúng dáng dấp của những kẻ vô gia cư. Vậy nên, bạn chỉ cần đi dịch lên chỗ nhận câu đố sẽ bắt gặp một nhóm người như vậy, cùng lời giải cho câu đố thứ 1.

Đáp án: Nơi có đám người vô gia cư tụ tập gần bức tường, phía trên nơi nhận câu đố một đoạn.

CÂU ĐỐ THỨ 2

Where the dead rest,

Stone eyes watch.

Vigilant guardians,

In death as in life.

Tạm dịch:

Nơi người chết an nghỉ,

nhãn thạch dõi theo.

vệ binh cẩn trọng,

Trong cả chết và sống.

Ban đầu mình tưởng sẽ phải tìm một nghĩa địa. Mình đã tới các khu nghĩa địa nổi tiếng trong Paris như Nghĩa trang Người Vô Tội, nơi diễn ra cuộc họp mặt của cố Đại Sự Hội Dòng Đền Lafreniere, nghĩa trang vùng ngoại ô phía Bắc, thậm chí là mấy khu hầm mộ. Không có một kết quả gì. Database cũng không. Và rồi mình tìm thấy đáp án khi đang chơi… nhiệm vụ Les Enrages 😐 Đó là một đài phun nước ở đằng sau Bệnh viện de la Salpêtrière. Thực lòng mình vẫn không hiểu vì sao câu đố này có nghĩa như vậy…

Đáp án: Đài phun nước đằng sau Bệnh viện de la Salpêtrière.

CÂU ĐỐ THỨ BA

In the fetid muck

Where the dark stream meets

Her flowing mother

You will find your goal


At the foot of the old tower.

Tạm dịch:

nơi hoang tàn

Giao thoa suối đen

Nước mẹ chảy xuôi

Ngươi sẽ thấy đích

Dưới chân tháp cổ.

Hẳn rằng khi các bạn đọc những dòng đầu tiên của đoạn thơ, các bạn sẽ biết chúng đang ám chỉ tới một dòng nước ở Paris. Paris có cả trăm con sông và nghìn con suối chảy mỗi ngày, nhưng chỉ duy nhất một dòng nước màu đen đang chảy, đó là sông Bièvre. Gọi là sông nhưng chỗ rộng nhất của Bièvre chỉ có 4 mét, thành ra gọi là suối cũng đúng. Ngoài ra, do chảy qua khu công nghiệp phía Nam Paris, một nơi bẩn thỉu và đầy chất thải, dòng sông Bièvre mang trong mình thứ nước đen đen bẩn bẩn và cực ô nhiễm, đến mức đoạn sông sạch nhất chỉ có màu vàng của bùn sét. Như sông Tô Lịch ở Hà Nội vậy.

Cuối đoạn thơ, chúng ta được biết luôn vị trí cần tìm, đó là một tòa tháp cổ. Bạn sẽ không phải chạy đến cả trăm tòa tháp ở Paris đâu, vì tại nơi giao thoa sông Bièvre và các sông khác, có một tòa tháp rất nổi bật ở đây. Dưới chân tòa tháp này, bạn sẽ thấy thứ bạn cần tìm để hoàn thành câu đố Song Tử.

Đáp án: Tòa tháp nằm ở gần nơi giao thoa sông Bièvre và các sông khác.

CANCER – CỰ GIẢI

CÂU ĐỐ THỨ 1

On a Church that will stand,

For a thousand years or more.

Three spires reach to Heaven,

The truth lies on the tallest one.

Tạm dịch:

Trên mái Nhà thờ đứng vững vàng,

Trong một ngàn năm hoặc nhiều hơn.

Ba ngọn tháp chạm tới Thiên đàng,

Sự thật nằm ở nơi cao trang.

Đa phần các câu đố thường xuất hiện gần nơi nhận đoạn thơ đầu tiên. Câu đố Cự Giải cũng không ngoại lệ. Nếu bạn tinh ý, sẽ nhận thấy cách đó không xa có một nhà thờ có ba ngọn tháp. Một trong ba ngọn tháp lại cao hơn hẳn hai ngọn tháp kia. Đó là nhà thờ Saint-Germain-des-Prés, được xây từ thế kỷ thứ 6 và tồn tại hơn một ngàn năm như đoạn thơ nói. Vậy là bạn chỉ cần tới ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Saint-Germain-des-Prés để tìm lời giải thôi.

Đáp án: Tòa tháp cao nhất của nhà thờ Saint-Germain-des-Prés.

CÂU ĐỐ THỨ 2

In the playground of the wealthy,

Assembled by the Medici clan.

The grand foyer will transport,

To the highest social ranks.

Tạm dịch:

Trong sân chơi của giới quý tộc,

Được tập hợp bởi nhà Medici.

Đại tiền sảnh sẽ vận chuyển,

Lên các tầng lớp cao nhất.

Yup, chính là nhà Medici mà sau này Ezio Auditore sẽ gặp gỡ, và họ từng sinh sống ở Pháp vào thế kỷ 17. Cụ thể hơn đó là bà Marie de’ Medici, và bà có một câu chuyện khá thú vị với địa điểm được nhắc tới trong đoạn thơ.

In 1612, Marie de’ Medici, widow of Henry IV of France, purchased houses there from the Duke of Piney-Luxembourg to build a sumptuous palace to the designs of French architect Salomon de Brosse. She wanted to call it the Medici Palace, but the Parisians—who hated her— kept using the name ‘Luxembourg’.

Năm 1612, Marie de’ Medici, góa phụ vua Henry IV của Pháp, đã mua nhà ở đó từ Công tước Piney-Luxembourg để xây dựng một cung điện xa hoa theo thiết kế của kiến ​​trúc sư người Pháp Salomon de Brosse. Bà muốn gọi nó là Cung điện Medici, nhưng những người Paris — những kẻ ghét bà — vẫn gọi là ‘Luxembourg’.

Không biết vì sao Marie de’ Medici bị ghét, nhưng chúng ta hãy tạm bỏ qua đi. Thì yea, bạn cứ đến Cung điện Luxembourg để tìm thôi.

Đáp án: Cung điện Luxembourg.

CÂU ĐỐ THỨ 3

The font of knowledge,

Plaything of angels.

In the garden of life,

Man first learned Sin.

Tạm dịch

Phông chữ của kiến thức,

Đồ chơi của thiên thần.

Trong khu vườn cuộc sống,

Nơi biết đến hồng trần.

Để giải câu đố này, mình đã tìm hiểu từ “font of knowledge”, và phát hiện ra một số thứ hay ho như sau. Do có một số từ ngữ hơi khó hiểu với mình nên mình dịch không được trôi lắm, mong các bạn thông cảm.


A fount of knowledge is a term used to describe something, but usually someone, who contains all the answers, something or someone that has a large aggregate of information. A fount of wisdom is also a term used to describe something, but usually someone, who contains all the answers or has a large aggregate of information. While the phrases are interchangeable, fount of wisdom may also be used in a sarcastic manner. Fount is a shortened form of the word fountain, just as mount is a shortened form of the word mountain.

Font of knowledge and font of wisdom are mondegreens, which are phrases rendered by misinterpreting the proper terms. One meaning of font is a structure in a church that contains water for baptism ceremonies. Water in a baptismal font is still, The picture of a fountain with jets of water spurting in the air depicts the idea of abundance, fitting for the idea of someone or something with an abundance of knowledge or wisdom.

Nguồn của kiến thức là một thuật ngữ dùng để mô tả một cái gì đó, nhưng thông thường một ai đó, người có chứa tất cả các câu trả lời, một cái gì đó hoặc ai đó mà có một tập hợp lớn các thông tin. Suối của trí tuệ cũng là một thuật ngữ dùng để mô tả một cái gì đó, nhưng thông thường một ai đó, người có chứa tất cả các câu trả lời hoặc có một tập hợp lớn của thông tin. Trong khi các cụm từ có thể thay thế cho nhau, nguồn thông thái cũng có thể được sử dụng theo cách châm biếm. Fount là một dạng rút gọn của từ fountain (phun nước), cũng giống như mount là một dạng rút gọn của từ mountain (núi).

Phông chữ kiến ​​thứcphông chữ thông thái là mondegreens, là những cụm từ được hiển thị bằng cách hiểu sai các thuật ngữ thích hợp. Có một ý nghĩa của phông chữ là một thứ trong nhà thờ có chứa nước cho các nghi lễ rửa tội. Nước trong phông lễ rửa tội là tĩnh lặng, Bức tranh đài phun nước với những tia nước phun ra trong không khí mô tả ý tưởng về sự phong phú, phù hợp với ý tưởng về một ai đó hoặc một cái gì đó có kiến thức hoặc trí tuệ dồi dào.

Tóm lược lại rằng, từ fount là đài phun nước còn từ font là thứ chứa nước rửa tội trong nhà thờ. Từ đây mình lại liên tưởng tới khu vườn ở Cung điện Luxumbourg, một nơi có rất nhiều các đài phun nước, đây cũng là nơi yêu thích của người dân Paris. Nhờ đó, mình đã tìm thấy lời giải cho câu đố này ở một đài phun nước. Các bạn có thể xem hình dưới đây.

Đáp án: Đài phun nước ở vườn Cung điện Luxumbourg.

CÂU ĐỐ THỨ 4

Beneath your feet,

The rich hide their secrets.

The sundial counts days spent,

Amidst the worms and bones.

Tạm dịch:

Dưới chân ngươi,

Kẻ giàu che giấu bí mật của chúng.

Mặt Trời trôi,

Giữa những thứ giun dòi và xương xẩu.

Khi đọc đến đoạn thơ này, mình đã mường tượng ra nơi mình cần phải đến. Đó là một hầm mộ dưới lòng Paris, nơi chôn cất xương xẩu và xác chết để hạn chế việc các nghĩa trang bị quá tải hoặc ùn ứ xác chết. Dĩ nhiên mình sẽ phải tìm từng cái hầm mộ một ở khắp Paris, và như mọi khi, mình bắt đầu với hầm mộ gần nhất, một nơi nằm ở rìa khu vườn Cung điện Luxumbourg. Và đáp án cuối cùng cho câu đố Cự Giải nằm ở dưới đó (tất nhiên bạn phải chạy một lúc để tìm chứ nó không xuất hiện ngay đường vào).

Đáp án: Hầm mộ gần khu vườn Cung điện Luxumbourg nhất.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện