Vu Khanh

Khách mới

  

Là một con nghiện lâu năm thể loại mecha nói chung và Gundam nói riêng; thích tìm hiểu lore những seri giả tưởng; không mộng mơ, không thích màu hường nhưng thích vanilla và romcom; thích nghe tiếng lách cách khi ráp mô hình và soi đồ figure nữ. Tựu chung là hơi bệnh.


Vu Khanh

Khách mới

  

Những Mobile Suit Bị “Dìm Hàng” Trong Gundam Seed Destiny (P.1)

Năm 2004, Gundam Seed Destiny, phần tiếp nối của series Gundam Seed vô cùng thành công trước đó được ra mắt. Sau 50 tập phim, 3 tập ONA, 3 movie recap và phiên bản HD Remastered với phần hình ảnh được cải thiện đáng kể so với bản gốc, cho đến nay Seed Destiny vẫn...Đọc bài