Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
They can keep their own heaven, their own galaxy. To me, when I'm gone, I'd sooner go to Middle-Earth, to a galaxy far, far away...

Phim 13.11.2021

Vài thứ cơ bản về Dune – Xứ Cát

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Game 07.08.2021

“Cái chết” của Assassin’s Creed

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Game 13.04.2021

ORWELL: Chúng ta có thực sự tự do?

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Game 03.04.2020

Telltale Games & Ảo giác của sự lựa chọn

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Game 12.12.2019

God of War – Từ tro tàn, Chiến Thần tái sinh

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số

VIP

Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
7urkey

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ
Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Hùng Lý

Huyền thoại ★

  
Nguyệt

Huyền thoại ★

  
A4solutely

Huyền thoại ★

  
Zubazu

Huyền thoại ★

  
Rexx0r

Chủ xị

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Ngôi sao đang lên

INeedADog

Khách quen

  
Nico Robin

Chủ xị

  
Origamist

Khách quen

  
Thanh

Khách quen

  
Vu Khanh

Khách quen

  
Dragon God

Khách quen

  
Nguyen Viet Hung

Khách quen

  
Max Caulfield

Khách quen

  
RileyGekko

Khách mới

  
Sm1yle

Khách quen

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Nhà tài trợ