Khang

Khách quen

  

"Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau."


Khang

Khách quen

  

PES, đồng game, và không thể phá vỡ

  Tầm hơn 10 năm trước, tôi đậu Đại Học Cần Thơ và khăn gói lên thành phố lớn học. Không tính các loại tình bạn xã giao, tình yêu tình dục, người bạn đầu tiên tôi có tên Chấn, và nó bị tự kỷ. Ban đầu chưa biết nhiều về nó, tôi gặp nó...Đọc bài


Khang

Khách quen

  

Giấc mơ về một game RPG bom tấn thuần Việt

Mười lăm tuổi tới tận bây giờ tui đã mơ về một game RPG thuần Việt. Mà phải làm cả thế giới dõi theo luôn kìa. Thời tui còn nhỏ là thời cực thịnh của Final Fantasy, của Dragonquest, Legend of Dragon, Chrono trigger, của những game mộng mơ cuốn theo thế giới bằng story...Đọc bài