Console


Đánh giá Xbox One S (đang cập nhật)

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Đánh giá PS4 Pro

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

PC hay Console: nên chọn cái nào để chơi game?

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

VIP

Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
7urkey

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ
Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Hùng Lý

Huyền thoại ★

  
A4solutely

Huyền thoại ★

  
Nguyệt

Huyền thoại ★

  
Zubazu

Huyền thoại ★

  
Rexx0r

Chủ xị

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Ngôi sao đang lên

Nico Robin

Chủ xị

  
Origamist

Khách quen

  
Khang

Khách quen

  
Lee Tiến

Khách quen

  
Không Hy Vọng

Chủ xị

  
Sm1yle

Khách quen

  
Kelly Hoàng Anh

Khách quen

  
Nguyen Viet Hung

Khách quen

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  
Max Caulfield

Khách quen

  
Thanh

Khách quen

  

Nhà tài trợ