Console


Console 13.07.2017

Đánh giá Xbox One S (đang cập nhật)

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Console 12.07.2017

Đánh giá PS4 Pro

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Console 21.04.2017

PC hay Console: nên chọn cái nào để chơi game?

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

VIP

Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
7urkey

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ
Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Hùng Lý

Huyền thoại ★

  
Nguyệt

Huyền thoại ★

  
A4solutely

Huyền thoại ★

  
Zubazu

Huyền thoại ★

  
Rexx0r

Chủ xị

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Ngôi sao đang lên

INeedADog

Khách quen

  
Nico Robin

Chủ xị

  
Origamist

Khách quen

  
Thanh

Khách quen

  
Vu Khanh

Khách quen

  
Dragon God

Khách quen

  
Nguyen Viet Hung

Khách quen

  
Max Caulfield

Khách quen

  
Sm1yle

Khách quen

  
RileyGekko

Khách mới

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Nhà tài trợ