Thông báo


Thông báo 29.06.2020

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Thông báo 11.05.2020

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Thông báo 03.05.2020

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Game 21.12.2019

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Thông báo 23.11.2018

Giới thiệu chức năng mới: Ngày Này Năm Ấy

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Bài ngắn 05.06.2018

Ghé quán viết vài câu ba lăng nhăng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Thông báo 31.05.2018

Đơn xin nghỉ phép

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Thông báo 24.05.2018

Khai trương series “Những buổi offline”

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Thông báo 23.05.2018

Chuyện cái menu

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Thông báo 23.05.2018

Những hiệp sĩ mà tôi gặp (P.2): Chú Hiệp xe ôm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

VIP

Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
7urkey

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ
Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Hùng Lý

Huyền thoại ★

  
Nguyệt

Huyền thoại ★

  
A4solutely

Huyền thoại ★

  
Zubazu

Huyền thoại ★

  
Rexx0r

Chủ xị

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Ngôi sao đang lên

INeedADog

Khách quen

  
Nico Robin

Chủ xị

  
Origamist

Khách quen

  
Thanh

Khách quen

  
Vu Khanh

Khách quen

  
Dragon God

Khách quen

  
Nguyen Viet Hung

Khách quen

  
Max Caulfield

Khách quen

  
RileyGekko

Khách mới

  
Sm1yle

Khách quen

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Nhà tài trợ