A Día 70kg

Khách mới

  

Người chơi game console hệ tùy hứng và ở dưới quê mới lên


A Día 70kg

Khách mới

  

Vikings Wolves of Midgar: Khi mùa đông quá lạnh

Một ngày mùa hè có ý định kiếm game gì đó chơi cho giải nhiệt cuộc sống, mần mò trên store PSN hồi bỗng thấy một bạn game có vẻ cũ người nhưng mới với ta – và còn đang sale nữa chứ. Quá ngon quá hấp dẫn, hợp tiêu chí ngon-bổ-rẻ-mát lạnh thì múc...Đọc bài