Minhkhoi2030

Khách mới

  


Minhkhoi2030

Khách mới

  

MỘT PHẦN TUỔI THƠ CỦA TÔI: LITTLE FIGHTER 2

Có bao giờ anh em nghe một con game tên là “Little Fighter 2” chưa? Tui cá là có khá nhiều anh em không biết đến con game này, khoảng 70% hoặc có thể nhiều hơn. Tại tui thấy có rất ít người đăng video, content về con game này. Rất chi là ít ít...Đọc bài