locprovip3333

Khách mới

  

Một kẻ có sở thích lớn với game, anime và những thứ thuộc về nó.


locprovip3333

Khách mới

  

CẢM NHẬN VỀ CÁC OST TRONG GAME MÀ TÔI CỰC KÌ YÊU THÍCH (P.1)

Đầu tiên, xin gửi lời chào đến các bạn đang đọc bài, tôi tự giới thiệu với anh em tôi đã là người đi làm được gần 4 năm, lần đầu tôi biết qua HSBT là ở Spiderum, tôi rất muốn viết bài trên HSBT những thực sự dạo gần đây mới rảnh để viết....Đọc bài