blank
KumiHo

Khách mới

  

"Turn into your life in a Game" and The goal of your life is To win yourself!


blank
KumiHo

Khách mới

  

Mục tiêu tối thượng của Game Designer là gì?

Đây là một trong những bài học đầu tiên mà mình được học khi bắt đầu tìm hiểu về phương pháp thiết kế game. Và cho đến nay, lý thuyết này vẫn luôn là kim chỉ nam, là một công cụ hữu dụng trong quá trình phát triển game của mình. Trong bài viết này,...Đọc bài


blank
blank
blank
blank

Lời nhắn

Quý khách gửi bài muốn được đăng liền thì vui lòng gửi kiểu Quà tặng (nhớ điền "Quà tặng" trong tiêu đề bài). Còn muốn nhận tiền công bình thường thì chờ chủ quán sắp lịch nha. Xin lỗi quý khách.