Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Game 16.07.2018

Resident Evil Zero – Khởi nguồn hỗn loạn

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Game 13.07.2018

Resident Evil : Dead Aim – thiện xạ tử thần

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Game 07.07.2018

Resident Evil : Code Veronica – Mật mã Veronica

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Game 04.07.2018

Resident evil 3 : Nemesis – chạy trốn tử thần

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Game 02.07.2018

Nocturne – Dạ khúc của bóng đêm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Game 28.06.2018

Resident Evil 2 (1998) – Thành phố chết chóc

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Game 04.06.2018

Haunting Ground / Demento – Tuyệt vọng và sợ hãi ….

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

VIP

Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
7urkey

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ
Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
Hùng Lý

Huyền thoại ★

  
Nguyệt

Huyền thoại ★

  
A4solutely

Huyền thoại ★

  
Zubazu

Huyền thoại ★

  
Rexx0r

Chủ xị

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Ngôi sao đang lên

INeedADog

Khách quen

  
Nico Robin

Chủ xị

  
Origamist

Khách quen

  
Thanh

Khách quen

  
Vu Khanh

Khách quen

  
Dragon God

Khách quen

  
Nguyen Viet Hung

Khách quen

  
Max Caulfield

Khách quen

  
Sm1yle

Khách quen

  
RileyGekko

Khách mới

  
Trần Ngọc Long

Chủ xị

  

Nhà tài trợ