Don Quijote

Khách mới

  

The knight who traveled many lands, face a dragon, rescue the princess, and create his kingdom


Don Quijote

Khách mới

  

DARK SOUL LORE (P.1)

Nói về Darksoul nói riêng hay dòng soul nói chung luôn có sức hút mạnh mẽ với việc trung thành với cách thiết kế thế giới bán mở với rất nhiều những con đường tắt, lối đi bí mật, một gameplay có chiều sâu, đặc biệt chính là độ khó kinh hồn của mỗi game....Đọc bài