Son Kyo

Khách mới

  


Son Kyo

Khách mới

  

Overwatch: Những trận chiến dang dở

Tôi biết đến Overwatch từ những quảng cáo đầu tiên, cùng hội bạn thân 5 thằng cắm đầu vào nghiên cứu. Cả lũ dành thời gian để nghiên cứu từng nhân vật, thích thú khoe nhau con tướng này mạnh lắm con kia hay lắm. Và cứ ngỡ rằng chúng tôi đã kiếm lại được...Đọc bài