Lờ mờ

Khách mới

  


Lờ mờ

Khách mới

  

Chuyện một chàng… chơi game mãi, tìm cuộc tình xa xôi quá

Lưu ý: Người viết bài này là một gã đang ngấp nghé qua tuổi thanh niên, hy vọng níu kéo cái trai trẻ của mình và mong muốn được “mãi mãi tuổi 20”. Thời gian mài đít trên ghế nhà trường, là học sinh, sinh viên, có lẽ 80% thanh niên có thể tự xưng...Đọc bài