shiba.inu

Khách mới

  


shiba.inu

Khách mới

  

[Dota 2] Tầm ảnh hưởng của Armor

Big Update 7.20 – Thay đổi công thức Armor Update mới đây nhất gần như đã thay đổi toàn bộ cục diện của game. Dota 2 đã lột xác hoàn toàn từ cấu trúc map, vị trí cắm mắt, neutral camp, meta heroes, landings,… Có lẽ đây là lần thứ 3 công thức Armor được thay đổi...Đọc bài