ĐB

Huyền thoại ★★★★

  Chủ quán

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn


ĐB

Huyền thoại ★★★★

  Chủ quán

The Jukebox

Một quán beer mà không có nhạc nó chẳng khác nào ghost town, tui tập hợp ở đây một số playlist nhạc mà tui thấy hay, hy vọng các bạn có thể vừa đọc những bài viết hợp gu trên HSBT vừa thưởng thức những bài hát cũng nổi da gà không kém! Playlist được...Đọc bài