Lazuli

Khách mới

  

Small change make big different !!!


Lazuli

Khách mới

  

Với 255 tiếng trong Terraria đã để lại ấn tượng gì cho tôi?

Nhẹ, rẻ và thân thiện!!! Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 2 năm trước. Lúc đó bạn thân tôi được mua một cái máy tính xịn xò nên muốn co-op với tôi một con game gì đó, nhưng mà vì máy tôi cấu hình yếu cộng với cả việc con game này đang giảm giá...Đọc bài