RockMyKiss

Khách mới

  


RockMyKiss

Khách mới

  

QUYỀN VƯƠNG – Di sản một thế hệ những con người Việt Nam

Với những ai đã biết hoặc với những ai chưa biết thì đây là Quyền Vương, một trò chơi đã từng là kỉ niệm với biết bao nhiêu con người Việt… Trong đó bao gồm cả tôi, tôi trong những cái ngày còn đeo khăn quàng đỏ khi mà đi học về chỉ biết cắm...Đọc bài