YuuY

Khách mới

  


YuuY

Khách mới

  

Ayako – Cuộc sống của một con quỷ lai người

Lại một tối muộn ngồi lướt web trong đợt dịch căng thẳng thì thấy bộ ‘Ayako’ này đã đọc từ mấy năm trước nên tiện đây muốn viết một bài review cho các bạn. Câu chuyện là của Etsuko Ikeda, trong khi các bản vẽ được giao cho Riyoko Ikeda (tác giả nổi tiếng và...Đọc bài